Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε την ενεργοποίηση της νομικής διαδικασίας για τη διεθνή προστασία της φέτας από τις απομιμήσεις της.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στην υπογραφή πληρεξούσιου ώστε να ενεργοποιηθεί η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Δανίας, με θέμα την παραβίαση του κανονισμού ΠΟΠ, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι σήμερα, η Δανία έχει αρνηθεί να συμμορφωθεί με την υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης και παραβιάζει σταθερά μία σειρά άρθρων του ενωσιακού δικαίου, επιτρέποντας σε Δανούς παραγωγούς να παράγουν και να πωλούν απομιμήσεις «φέτας». Επίσης, κάνει χρήση της ονομασίας «φέτα» ενάντια στον Κανονισμό και παραλείπει να αποτρέψει την εξαγωγή απομιμήσεων τυριών (φέτα) από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες.

Με την ενέργεια αυτή, εκ μέρους του υπουργείου, ορίζονται οι πληρεξούσιες της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση παρέμβασης υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσφυγή της κατά του Βασίλειου της Δανίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις ημέρες από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, στο οποίο περιλαμβάνεται άρθρο με το οποίο αυστηροποιείται το κυρωτικό πλαίσιο κατά των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φαινομένων του μιμητισμού.