«Επιστήμονες» του τυριού υπάρχουν πολλοί, ίσως σε κάθε σπίτι να υπάρχει και ένας… Πόσοι όμως θα μείνουν, αν βγάλουμε τα εισαγωγικά;

Μπορεί τα παλαιότερα χρόνια η τυροκομία να ήταν εμπειρική και η τέχνη να περνούσε από γενιά σε γενιά, αλλά πλέον οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Σήμερα απαιτούνται πολύ πιο εξειδικευμένες γνώσεις για την παρασκευή τυροκομικών προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζονται οι υψηλές προδιαγραφές, οι συνθήκες υγιεινής και η ασφάλεια των τροφίμων, άρα και του καταναλωτή.

tirokomia2 cheeselovers

Η τυροκομία στην Ελλάδα συναντάται ως υποσύνολο της γαλακτοκομίας, οπότε αν κάποιος ενδιαφερθεί να σπουδάσει το αντικείμενο, θα μελετήσει τη συλλογή, την επεξεργασία, τη μεταποίηση, την τυποποίηση και τη συσκευασία του γάλακτος και των προϊόντων αυτού.

Για όσους ενδιαφέρονται για την επιστήμη της τυροκομίας υπάρχουν διάφορες επιλογές σε δημόσια, αλλά και ιδιωτικά ιδρύματα. Μπορεί κανείς είτε να επιλέξει σπουδές που οδηγούν σε ένα «ευρύτερο» πτυχίο, του οποίου η τυροκομία αποτελεί μέρος, είτε εστιασμένα σεμινάρια, εξειδικευμένα στην παρασκευή τυριού.

tirokomia3 cheeselovers

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου υπάρχει ειδικό εργαστήριο γαλακτοκομίας, ενώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Γεωπονίας γίνονται σεμινάρια θεωρητικής και πρακτικής τυροκομίας.

Ακόμα περισσότερο εστιασμένα στην τυροκομία είναι τα σεμινάρια που προσφέρονται από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, για ερασιτεχνική αλλά και για επαγγελματική τυροκομία. Σεμινάριο τυροκομίας προσφέρεται και από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.

Σχολές που προσφέρουν εξειδικευμένες σπουδές όμως υπάρχουν και στην επαρχία, με πιο γνωστή τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, αλλά και διάφορα ιδιωτικά ΙΕΚ που υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

Αν λοιπόν κάποιος το πάρει κάποιος απόφαση να ασχοληθεί με την τυροκομία σοβαρά, έως και επαγγελματικά, επιλογές υπάρχουν.

tirokomia4 cheeselovers

Η τυροκομία είναι μια ιδιαίτερα σημαντική επιστήμη για τη χώρα μας, με εκατοντάδες μικρά τυροκομεία σε όλη την επικράτεια και μεγάλη παράδοση στην παραγωγή τυριού. Για το λόγο αυτό αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική επιλογή για τους νέους, αλλά και για τους μεγαλύτερους, που απλά θέλουν να μάθουν να φτιάχνουν το δικό τους τυρί.